isaac là đầy ắp tiếng cười

Tài liệu kèm video 16 bài học đàn guitar đệm hát cơ bản | guitar isaac biên soạn (bản in màu)


Video Tài liệu học guitar đệm hát Guitar isaac Video 16 bài học guitar đệm hát (18 video) Video 1: Tổng quan - cho người vừa mua đàn Guitar về, chưa biết nên học gì https://www.youtube.com/watch?v=hHR7w6ap-f0 Sau khi các bạn đã biết nên học gì và các bạn chọn tiếp cận với việc học Guitar ...
Giá : 150.000 đ
Đặt hàng


Nội dung chi tiết
Nhận xét

Video Tài liệu học guitar đệm hát Guitar isaac

Video 16 bài học guitar đệm hát (18 video)

Video 1: Tổng quan - cho người vừa mua đàn Guitar về, chưa biết nên học gì https://www.youtube.com/watch?v=hHR7w6ap-f0

Sau khi các bạn đã biết nên học gì và các bạn chọn tiếp cận với việc học Guitar đệm hát trước thì bây giờ các bạn sẽ đến với 17 video bài học

Video 2 – Bài 0: Giới thiệu về lý do có tài liệu 16 bài tự học guitar cơ bản https://www.youtube.com/watch?v=jq3Mw_2xtHM&t=5s

Video 3 – Bài 1: Cấu tạo đàn guitar, hợp âm cơ bản kết hợp nhịp 4/4 https://www.youtube.com/watch?v=jq3Mw_2xtHM&t=5s

Video 4 – Bài 2: Hợp âm cơ bản (tiếp) ghép cùng nhịp 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=81q_eLfrCYg&t=2s

Video 5 – Bài 3: Học điệu Disco cơ bản

https://www.youtube.com/watch?v=mPC10Ue6mho&t=194s          

  Video 6 – Bài 4: Học điệu Slow cơ bản | Quạt chả điệu Slow nhịp 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=kSwZxg7-bEQ&t=35s

Video 7 – Bài 5: Học điệu Ballad | Quạt chả điệu Ballad nhịp 4/4

https://www.youtube.com/watch?v=j6fbGsZh2NM&t=205s

Video 8 - Bài 6: Ôn tập điệu Disco, Slow, Ballad

https://www.youtube.com/watch?v=xyFlofeE0GI&t=18s

 

Các video khác sẽ được cập nhật thêm...

       

 

 

 

 

                                                                    Sản phẩm liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline