isaac là đầy ắp tiếng cười

THÁNH LINH TUÔN TRÀN NƠI ĐÂY hợp âm | As we come to worship You chords

THÁNH LINH TUÔN TRÀN NƠI ĐÂY - Vietnamese Lyrics

- Bài hát: As we come to worship You

- Tác giả: Cin Kim Pau

- Lời Việt: Janie Vo

- Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3EHLmpNfsAM

Verse:

Lạy Cha (A) Thánh, con đến để thờ tôn (C#m) Cha

Thờ phượng (D) Chúa với (E) hết cả hồn linh (A) con

Này con (A) cúi xuống để thờ tôn (C#m) Cha

Tại nơi (D) đây, trước (E) ngôi hiển vinh (A) Ngài

Chorus:

Thánh Linh (F#m) hỡi! Đến (E) tuôn tràn ngập nơi (D) đây

Thánh Linh (F#m) hỡi! Dẫy (E) đầy trong tâm (A) con

Thánh Linh (F#m) hỡi! Đến (E) tuôn tràn ngập nơi (D) đây

Con thờ (F#m) tôn chỉ (E) duy Cha (A) thôi

Nguồn: facebook Câu gốc Việt

Nhận xét

Tin liên quan

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn

Hotline